Με την βοήθεια ενός ψυχολόγου μπορούμε:

Να συνειδητοποιήσουμε ότι η σχέση δεν είναι κάτι που προχωρά μόνο του στον αυτόματο πιλότο, χρειάζεται τη δική μας ενεργή συμμετοχή