Με την βοήθεια ενός ψυχολόγου μπορούμε:

Να μάθουμε μέσω μιας εκπαίδευσης δεξιοτήτων επικοινωνίας να διαχειριζόμαστε τις ανωφελές εντάσεις