Με την βοήθεια ενός ψυχολόγου μπορούμε:

Να μάθουμε να μπαίνουμε στη θέση του άλλου και να καταλαβαίνουμε πως νιώθει.