Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας βασίζεται στην θεραπευτική σχέση που δημιουργείται μεταξύ θεραπευόμενου και θεραπευτή. Στις πρώτες συνεδρίες γίνεται λήψη του ιστορικού σας και στην συνέχεια αναλύουμε τα θέματα τα οποία σας οδήγησαν στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Στην συνέχεια εξετάζουμε μαζί τον τρόπο με τον οποίο θα συνεργαστούμε και ορίζουμε εβδομαδιαία ημέρα και ώρα συνάντησης. Στην διαδικασία της ψυχοθεραπείας, ο ψυχολόγος- ψυχοθεραπευτής βοηθάει τον θεραπευόμενο να ανακαλύψει και να επιλύσει τις δυσκολίες της καθημερινότητας με σκοπό να γίνει η καθημερινότητα πιο λειτουργική και να περιοριστούν οι εσωτερικές συγκρούσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με την ψυχοεκπαίδευση, δηλαδή την κατανόηση, την ενίσχυση δεξιοτήτων και την δόμηση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την εκάστοτε ψυχική κατάσταση.

Ο αριθμός των συνεδριών συνήθως δεν είναι προκαθορισμένος. Υπάρχει όμως η δυνατότητα εάν το επιθυμείτε να οριοθετήσουμε αριθμό συνεδριών εάν αυτό σας κάνει να αισθάνεστε άνεση και ασφάλεια. Ο κάθε ένας από εμάς είναι μοναδικός και ο χρόνος που χρειάζεται για να δει τις αλλαγές που επιθυμεί ώστε να νιώσει κάποια ψυχική μετακίνηση στην ζωή του είναι υποκειμενικός και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως για παράδειγμα τη δομή της κάθε προσωπικότητας, τη συμπτωματολογία στην κάθε περίπτωση καθώς και τα τυχαία συμβάντα στην ζωή του κάθε ανθρώπου.

Αξίζει να τονιστεί πως η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία αλλαγής, μέχρι το σημείο που επιλέγει ελεύθερα ο καθένας, δεν είναι μια «εύκολη» διαδικασία και απαιτεί πάνω από όλα επιθυμία για αλλαγή και ελεύθερη βούληση.

Οι ψυχολόγοι υποχρεώνονται σύμφωνα με το νόμο και τον Κώδικα Δεοντολογίας να διαφυλάσσουν οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγουν κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπευτική συνεδρίας. Σε αυτές δεν επιτρέπεται να έχει πρόσβαση κανείς τρίτος, παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, και πάντοτε ύστερα από την έγκριση του ιδίου του θεραπευόμενου. διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των όσων διαδραματίζονται στις συνεδρίες. Το απόρρητο ισχύει σε όλα τα θεραπευτικά πλαίσια, όπως είναι η ατομική, ομαδική, ζεύγους ή θεραπεία εφήβων και στις online συνεδρίες. Η συνθήκη αλλάζει μόνο όταν υπάρχει κίνδυνος ο οποίος απειλεί την ζωή και την ακεραιότητα του θεραπευόμενου ή κάποιου τρίτου.

Στην θεραπευτική διαδικασία η σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Αρχικά, είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος ο οποίος απευθύνεστε να είναι καταρτισμένος ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής. Μην ντραπείτε να ρωτήσετε την προσέγγιση που ακολουθεί καθώς και εάν έχει κάνει ο ίδιος ψυχοθεραπεία. Επιπλέον, για την πλαισίωση των συνεδριών σας είναι πολύ σημαντικό ο θεραπευτής σας να διαθέτει προσωπική εποπτία. Σε δεύτερη φάση, είναι σημαντικό για να συνεχίσετε την ψυχοθεραπεία, ο ψυχολόγος να σας προσφέρει μια αίσθηση ασφάλειας, εμπιστοσύνης και άνεσης. Φροντίστε να ακούσετε το ένστικτο σας σχετικά με την επιλογή θεραπευτή και να νιώσετε εάν με τον συγκεκριμένο άνθρωπο μπορείτε να σχετιστείτε καθώς στην θεραπεία δημιουργούμε μια σχέση σημαντική για την αυτοβελτίωση μας!