Με την βοήθεια ενός ψυχολόγου μπορούμε:

Να θυμηθούμε τι ήταν αυτά που μας άρεσαν στο παρελθόν και μας έφεραν κοντά