Σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, εμπιστοσύνης, κατανόησης και άνευ όρων αποδοχής το άτομο έχει την δυνατότητα να εκφράσει τα συναισθήματα και τις σκέψεις του.

Σκοπός της Θεραπείας Ζεύγους είναι να βρεθουν τα εργαλεία προκειμένου  να βελτιωθεί η επικοινωνία ανάμεσα στους συντρόφους, να βρούνε λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουνε και να αποκτήσουν μια πιο αρμονική ζωή.

Μερικές φορές, ακόμα και αν βρισκόμαστε μακριά ή το πρόγραμμα μας είναι πιεσμένο χρειαζόμαστε κάποιον να μας συμβουλεύσει και να συζητήσουμε για τα θέματα που μας απασχολούν. Η διαδικτυακή συμβουλευτική είναι ατομικές συνεδρίες με την χρήση βιντεοκλησης.