Ατομική Ψυχοθεραπεία

Οι δυσκολίες αποτελούν μέρος της ζωής, όλοι οι άνθρωποι έχουν κληθεί στην πορεία της ζωής τους να αντιμετωπίσουν μια απαιτητική κατάσταση. Συχνά βρίσκονται μπροστά σε αδιέξοδα, αδύναμοι να διαχειριστούν διάφορες καταστάσεις σε προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο και τότε εμφανίζεται η ανάγκη για στήριξη.

Η ατομική ψυχοθεραπεία παρέχει στο άτομο που ζητά βοήθεια, ανακούφιση για καταστάσεις που τον προβληματίζουν και τον δυσκολεύουν. Σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, εμπιστοσύνης, κατανόησης και άνευ όρων αποδοχής το άτομο έχει την δυνατότητα να εκφράσει τα συναισθήματα και τις σκέψεις του, που ίσως φοβάται να μοιραστεί ακόμα και με πολύ κοντινούς του ανθρώπους. 

Στην ατομική θεραπεία ο θεραπευόμενος αλληλεπιδρά με τον θεραπευτή, με σκοπό να καταλάβει, να αισθανθεί και να δράσει. Ο θεραπευόμενος θα προσπαθήσει να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην νοητική λειτουργία και την συναισθηματική έκφραση, θα αντιμετωπίσει τις δυσκολίες με περισσότερη αυτοπεποίθηση και θα αναλάβει μια πιο ενεργή στάση απέναντι στην ζωή. Σταδιακά, θα βελτιώσει τις σχέσεις και τον εαυτό του και θα βοηθηθεί να κάνει αλλαγές ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες και τους στόχους που ο ίδιος έχει θέσει.

Στα πλαίσια της συστημικής προσέγγισης μου στη ψυχοθεραπεία ο θεραπευόμενος αντιμετωπίζεται ως μέλος ενός συστήματος που βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση κι «ανταλλαγή» πληροφοριών με τα υπόλοιπα μέλη ενός συστήματος, όπως η οικογένειας, μια σχολική τάξη, το εργασιακό περιβάλλον, η κοινωνίας κ.λ.π.-. Τα θέματα συζήτησης δεν είναι προκαθορισμένα, αναδύονται ανάλογα με τη δυσκολία του καθενός τη δεδομένη στιγμή και προσεγγίζονται με μια συστημική ματιά. Βασισμένο στην αντίληψη για τον κάθε άνθρωπο μέσα από τις σχέσεις του και τις δυσκολίες ως έκφραση ορισμένων σχημάτων σχέσεων.

Η συχνότητα και ο αριθμός των συναντήσεων ορίζονται μετά από συνεννόηση του θεραπευόμενου και της θεραπεύτριας με βάση το αίτημα και τις ανάγκες του πρώτου.