Η οικογενειακή θεραπεία μπορεί να παρέμβει είτε σε ολόκληρη την οικογένεια, είτε σε ένα μέλος της με στόχο την ισορροπία και την επίλυση των προβλημάτων.

Η εφηβεία αποτελεί μια μεταβατική περίοδο από την παιδική ηλικία προς την ενηλικίωση και κατά τη διάρκειά της συμβαίνουν πολλές αλλαγές, τόσο βιολογικές όσο και ψυχολογικές.