Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Τα συναισθήματα μας  διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη καθημερινή μας ζωή και στο τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τους γύρω μας . Μερικές φορές φαίνεται ότι μας κυβερνούν. Οι επιλογές που κάνουμε, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε και  οι αντιλήψεις που έχουμε επηρεάζονται από τα συναισθήματα που βιώνουμε. Μαζί, θα προσπαθήσουμε να εντοπισουμε τους πιο κοινούς τύπους συναισθημάτων που βιώνουμε και ενίοτε  γίνονται…

Learn More