ΠΩΣ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ

Η εργασία μας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της ζωή μας. Κατά πλειοψηφία εργαζόμαστε τουλάχιστον 40 ώρες την εβδομάδα. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι νιώθουν εγκλωβισμένοι στη δουλεία τους ή το περιεχόμενο με το οποίο ασχολούνται δεν αποτελεί ενδιαφέρον για αυτούς. Είναι κρίσιμο να αναζητήσουμε πως η εργασία μας δεν θα αποτελέσει τροχοπέδη στη ζωή μας. Το να έχεις μια  «κακής ποιότητας» δουλειά…

Learn More